Başkan'ın Mesajı

Gökçen Kuzu

Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR’nin yayınladığı “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde Kuzu Gruba 151’ inci sırada yer vermesi bizleri gururlandırdı.

GÖKÇEN KUZUYönetim Kurulu Başkanı

Çin’in ekonomik dönüşümünün artçı sarsıntıları en çok emtia fiyatlarında hissedildi. Küresel ölçekte ticaret küçülürken, petrol ve diğer emtialar önemli değer kayıpları yaşadı.

TÜRKİYE EKONOMİSİ 2015 BÜYÜME ORANI
KUZU GRUP
%4
72 Yıl

Değerli Paydaşlarımız,

Analizi kolay olmayan bir yılı geride bıraktık.

2015 bir öncekinden daha karmaşık bir yıl olurken, küresel ekonominin nabzını iki gelişme belirledi. Bunların ilki, bir süredir sıcak parayla büyüme hikâyesini sonlandırma yolunda adımlar atan ABD’de Fed’in sembolik de olsa nihayet faizleri artırmasıydı. İkincisi ise, son beş yıldır dünya ekonomik büyümesinin %35’ini tek başına gerçekleştiren Çin’in tek haneli büyüme rakamlarına iyiden iyiye yerleşmesi oldu.

Fed’in sürekli ertelediği ve nihayet yılın son günlerinde aldığı faiz artırım kararı öncesinde piyasalara gergin bir bekleyiş hâkimdi. Politika faiz oranını 25 baz puan yükselterek %0,25-%0,50 aralığına çıkaran Fed, para politikasının ekonomiyi destekleyeceğini ve önümüzdeki dönemde artırımların kademeli olacağını açıklayarak, artırımın piyasalarda yaratacağı etkiyi sınırlamaya çalıştı.

Yine de yıl boyunca, özellikle gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışlarına ivme kazandıracağı endişelerinin ve yine bu ülkelerin para birimlerinin önemli kayıplar yaşanmasının önüne geçilemedi. Başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere dünya ekonomisini daha derinden sarsan gelişme, 2015 yılında Çin’in büyüme hızının son 25 yılın en düşük seviyesi olan %6,9’a gerilemesiydi.

Çin’in yavaşlamasının yarattığı etkiler beklenenden daha büyük olup gelişen ülke ekonomilerini olumsuz etkilerken, ABD dolarının uzun bir süre için değerlenmesine sebep oldu. Bununla birlikte, Çin’in ekonomik dönüşümünün artçı sarsıntıları ise en çok emtia fiyatlarında hissedildi. Küresel ölçekte ticaret küçülürken, petrol ve diğer emtialar önemli değer kayıpları yaşadı. 2015 yılında yaklaşık %40 oranında düşen petrol fiyatları, Aralık ayı içinde son 11 yılın en düşük seviyesine indi.

Ambargoların kalkmasıyla uluslararası mali sistemin yeniden bir parçası haline gelen İran’ın da petrol piyasasına tam kapasiteyle girecek olmasının, zaten bugüne kadar en düşük seviyede seyreden petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılaması beklenmektedir.

Kuzu Grup olarak kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımımız ile motivasyonumuz, hep Türkiye’nin geleceğine katkıda bulunmak oldu.

1 Kasım 2015 tarihinde tekrarlanan genel seçimlerde hükümetin yeniden kurulmasına olanak veren meclis kompozisyonunun çıkması, siyasi istikrarsızlık endişelerini gidererek piyasaları rahatlattı. 2015 yılında petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle enerji ticareti dengesindeki ve altın ihracatındaki iyileşmeye bağlı olarak cari açıkta kayda değer bir azalma görüldü.

Türkiye zorlu bir dönemi az hasarla atlattı.

Türkiye açısından 2015 yılı ekonomik değerlendirmesini yapmadan önce, ülkenin yakın dönemde içinde bulunduğu siyasi iklimin de hesaba katılması gerekir. Türkiye’de 7 Haziran seçimleri sonrasında bir hükümet kurulamaması ve artan terör saldırılarının neden olduğu güvenlik endişeleri nedeniyle belirsizlikler arttı. Ancak, 1 Kasım 2015 tarihinde tekrarlanan genel seçimlerde hükümetin yeniden kurulmasına olanak veren meclis kompozisyonunun çıkması, siyasi istikrarsızlık endişelerini gidererek piyasaları da rahatlattı.

Yıl içerisinde ilk kez ev sahipliğini yaptığımız G-20 Zirvesi ve AB ile yeni müzakere fasıllarının açılması yılsonunda ortaya çıkan olumlu siyasi tabloyu destekledi. Görece durgun başladığı senenin ikinci yarısından itibaren atağa kalkarak beklentileri aşan bir performans sergileyen Türkiye ekonomisi, 2015’te yıllık bazda %4 büyüdü. Buna karşın geride bıraktığımız yıl içerisinde global ekonomideki çalkantılara eklenen siyasi ve bölgesel gerilimlerin neden olduğu bazı olumsuzluklara tanıklık ettik.

Özellikle büyük insani yükünü tek başımıza omuzladığımız Suriye iç savaşının yarattığı mülteci krizi ve Rusya’yla yükselen tansiyon olmak üzere bulunduğumuz bölgesel jeopolitik riskler, yoğun seçim gündeminin ekonomiyi ikinci plana itmesi ve Fed kararı gibi faktörler en büyük darbeyi TL’ye vurdu. TL kur sepeti yıl genelinde %25’e yakın değer kaybına uğrarken Merkez Bankası’nın ihtiyatlı duruşu nedeniyle faizler de yüksek seyretmeyi sürdürdü. Buna paralel olarak yılsonunda %8,81 olarak kaydedilen TÜFE, OVP hedeflerinin çok üstünde gerçekleşti.

2015 yılında petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle enerji ticareti dengesindeki ve altın ihracatındaki iyileşmeye bağlı olarak cari açıkta kayda değer bir azalma görüldü. Bu gelişmelerin sonucunda cari açık, bir önceki yıla göre %26 düşüşle yıl sonunda 32,2 milyar ABD doları seviyesine kadar geriledi. Ancak, ana ihracat pazarlarımızdaki ekonomik ve jeopolitik sorunlar ve gerileyen avro/ABD doları paritesinin fiyat etkisinden ihracat performansımız olumsuz etkilendi. Öte yandan, Türkiye için önemli pazarlardan biri olan İran’a yönelik uluslararası yaptırım ve ambargoların yumuşaması, önümüzdeki dönemde ülkemizin dış ticaret dengesine olumlu katkıda bulunacaktır.

Bugün yurt içinde kendi sektöründe trendleri belirleyen yüksek prestijli işlere imza atarken, yurt dışında da ülkemizi başarıyla temsil ediyoruz. Geçtiğimiz yıl içerisinde, dünyaca ünlü Forbes Dergisi’nin SeaPearl Ataköy’ü İstanbul’un Getiri Potansiyeli En Yüksek 50 Projesi listesinde birinci olarak seçmesi ve uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR’nin yayınladığı “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde Kuzu Gruba 151’inci sırada yer vermesi bizleri gururlandırdı.

İnşaat ve gayrimenkul sektörü durağan bir dönemin ardından yeniden canlanıyor.

Türkiye’nin büyüme dinamiklerinin en önemlilerinden biri olan inşaat sektörü de siyasi ve ekonomik konjonktürden görece nasibini aldı. Rusya’yla tırmanan gerilim sektör oyuncularının bölgede hareket kabiliyetini sınırlarken, Rusya ile iş yapan yatırımcıların yurt dışı yatırımlarında belirgin bir düşüş gözlendi. İnşaat sektöründeki yetişmiş insan gücü, teknik birikimi kullanan girişimci yapıları ve risk alabilme kabiliyetleri ile bugün dünyada sahip olduğu marka değeri sayesinde Türk müteahhitlerinin bundan önce olduğu gibi bundan sonra da uluslararası arenada çok büyük projelere imza atacağından en ufak kuşku duymuyoruz.

İç piyasa ise hareketli görünümünü korudu. Yabancıların giderek artan ilgisi ve kentsel dönüşüm projeleriyle canlılığı artan iç pazarımız, gayrimenkulün tüketici nezdinde en değerli yatırım araçlarından biri olma vasfını sürdürmesi ve her şeyden önemlisi ülkemizin sahip olduğu büyük potansiyel, biz sektör temsilcilerine gelecek planlarımızı gerçekleştirme konusunda güçlü bir perspektif sunmaya devam ediyor.

CEZAYİR KONUT PROJESİ
 
19.700 Konut

Kuzu Grup, ülkemizin yarınları için çalışmaya devam ediyor.

72 yıldır konut projelerinden hastanelere, altyapı tesislerinden okullara kadar 500’den fazla projeye imza atan Kuzu Grup olarak kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımımız ile motivasyonumuz, hep Türkiye’nin geleceğine katkıda bulunmak oldu.

300 bin insanımızı ev sahibi yaparken de, ürettiğimiz tesislerle Türkiye’nin en ücra köşelerine dahi sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlerin ulaşmasını sağlarken de, çevre teknolojileri yatırımlarımızla gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya yaratmak için çabalarken de kurumsal hedeflerimizin en tepesinde Türkiye’nin kalkınması yer aldı.

Bugün yurt içinde kendi sektöründe trendleri belirleyen yüksek prestijli işlere imza atarken, yurt dışında da ülkemizi başarıyla temsil ediyoruz. İnşaatı devam eden İstanbul’daki SeaPearl Ataköy, görücüye çıkar çıkmaz büyük ilgi gören Ankara’daki Kuzu Effect ve Kumru Ankara, Tahran’da imza attığımız bölgenin en büyük konut projeleri, Cezayir’de hızla yükselen büyük konut projelerimiz, yapımını veya işletmesini üstlendiğimiz atık su arıtma tesisleri referans niteliğindeki sayısız işimizin son dönem öne çıkanları oldu.

Geçtiğimiz yıl içerisinde, dünyaca ünlü Forbes Dergisi’nin SeaPearl Ataköy’ü İstanbul’un Getiri Potansiyeli En Yüksek 50 Projesi listesinde birinci olarak seçmesi ve uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR’nin yayınladığı “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde Kuzu Gruba 151’inci sırada yer vermesi bizleri gururlandırdı.

2016 yılında SeaPearl Ataköy, Kumru Ankara ve Kuzu Effect projelerimizin inşaat ve satış çalışmalarının yanı sıra başta Orta Doğu olmak üzere yurt içi ve yurt dışında yeni yatırım fırsatları temel odak noktamız olacak. Yurt dışında üstlendiğimiz projelerle Türkiye’ye döviz kazandırmayı; yurt içindeki projelerimizle istihdama katkı sağlamayı; okul, hastane ve altyapı yatırımlarımızla da ülkemizin kalkınma dinamiklerini desteklemeyi sürdüreceğiz.

Bu taahhüdümüzün en büyük teminatı yetkin insan kaynağımızla paydaşlarımızdan aldığımız destek olmaya devam edecek. Bu vesileyle, Kuzu Grup ailesinin büyük bir özveriyle çalışan tüm fertlerine, iş ortaklarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım.

GÖKÇEN KUZU

Yönetim Kurulu Başkanı