Vizyonumuz & Misyonumuz

Vizyonumuz

 

Rekabet koşulları artan dünyada ülkemizin gücüne destek vermek, bu amaçla alanımızla ilgili araştırmacı, yenilikçi yönlerimizi geliştirmek, kaliteli insan kaynağımızla, kalite politikamızla ve iş gücümüzle sektörde lider bir kuruluş olmayı sürdürmektir.

 

 

 

Misyonumuz

 

İnsana ve bilgiye önem veren, teknolojiyi kültürel dokumuza uygun olarak kullanan, insan odaklı yapılar ve hizmetler üreterek ahenkli, dengeli ve yaşanabilir bir dünyaya katkıda bulunmaktır.

 

Kalite Politikamız

 

İnşaat sektörünün öncü kuruluşlarından biri olarak;

• Müşteri şartnamelerine tam uyum göstermek,

• Zamanında ve doğru iş teslim etmek,

• Nitelikli personel istihdam etmek,

• Teknolojiyi yakından takip etmek,

• Tasarımda, üretimde, yapımda ve iş yönetiminde kaliteyi ön plana almak,

• Çalışanları işe adapte etmek ve çalışan motivasyonunu her daim canlı tutmak,

• Çevreye ve çalışanlara yönelik sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak,

• Hata oluşmadan önlem almak yoluyla

müşteri, çalışan memnuniyetini ve kalite yönetim sistemimizin etkinliğini sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.