Taraf-BM ticaret raporunda gayrimenkul sektörü öne çıktı