Sosyal Sorumluluk

Çevre

 

Çevre odaklı şehircilik anlayışını sürekli geliştiren Kuzu Grup, tabiatın ve insan-doğa dengesinin korunması konusunda üstlendiği büyük sorumluluğun farkında olarak hareket etmektedir.

 

Kuzu Grup, tabiatın ve insan-doğa dengesinin korunması konusunda üstlendiği büyük sorumluluğun farkında olarak hareket etmektedir. Kuzu Grup, çağdaş çevre politikaları sayesinde 2004 yılında TSE’den TS-ENISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Grup, iş süreçlerinde doğayı merkeze alan bir yaklaşımı benimseyerek bir yandan bulunduğu bölgedeki yaşam kalitesini artırırken bir yandan da doğanın dengesini ve doğal zenginlikleri koruyan projeleri hayata geçirmektedir.

 

Doğa ve teknolojiyi yenilikçi bakış açısıyla bütünleştiren ve çevre odaklı çağdaş şehircilik anlayışını sürekli geliştiren Kuzu Grup, tabiatın ve insan doğa dengesinin korunması konusunda üstlendiği büyük sorumluluğun farkında olarak hareket etmektedir. Bu doğrultuda, Kuzu Grup bünyesindeki tüm oluşumlar, çevre üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri asgariye indirmek için her türlü tedbiri hayata geçirmekte, doğal kaynakları verimli şekilde kullanarak çevreye zararı önlemeyi hedefleyen bir çevre politikasını kararlılıkla yürütmektedir.

 

Kuzu Grup, Türkiye’deki çevre kirliliği karşısında hem kalıcı çözümler üretmek hem de toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Üretim sürecinde tüm uygulamalarını çevre dostu bir yaklaşımla gerçekleştiren Grup, aynı zamanda enerji tasarrufu yüksek binalar üreterek çevreye katkısını sürdürülebilir hale getirmektedir. Kuzu Grup, inşasını üstlendiği konut projelerinin doğa dostu, çevreci bir bakış açısıyla tasarlanmasına öncelik vermektedir.

 

Kuzu Grubun prestijli konut, ofis ve iş merkezi projesi olan ve konsept tasarımından itibaren binanın yüksek performanslı enerji ve su verimli olması konusunda danışmanlık hizmeti alınan Kuzu Effect LEED®, USGBC NC Gold sertifika hedefli olarak projelendirilmiştir. Proje tamamlandığında Ankara’nın ilk LEED Gold Hedefli karma kullanım binası olma özelliğine sahip olacaktır. LEED Sertifikası, dünyada ve Türkiye’de en çok tercih edilen Çevreye Duyarlı Yapı Sertifikasıdır. LEED Sertifika Sistemi’nin sahip olduğu farklı değerlendirme sistemleri ile LEED Sertifikası tüm yapı türleri için alınabilmektedir. Binaların sahip olduğu özelliklere göre LEED AP tarafından yapılan puanlama sonucunda bina, certified, silver, gold ve platinium seviyelerinden biri ile LEED Sertifikası alabilmektedir. Sürdürebilir araziler, su verimliliği, iç mekan kalitesi, inovasyon, yerleşim ve ulaşım gibi kriterler Leed Gold sertifikası için önem arz etmektedir.

 

Kuzu Grup, yeni faaliyet alanı olarak benimsediği çevre teknolojilerinde güçlü birikim ve deneyimi ile hızla yükselerek İstanbul, Antalya, gibi birçok ilde atık su arıtma tesislerinin yapım, bakım ve işletmesini üstlenmiştir. Bugün Türkiye’nin önde gelen ve en büyük atık su arıtma tesislerinin yapımcısı ve işletmecisi haline gelen Grup, yaşanabilir bir dünya ve temiz denizler için üstlendiği sorumluluğun bilinciyle, atık su arıtma tesislerinde en yüksek verimi sağlayacak yöntemleri araştırmakta ve uygulamaktadır.

 

Çevre teknolojileri alanında girişimci bir anlayışla hareket eden Kuzu Grup, bu anlayışın ışığında Marmara Denizi’nin ve İstanbul Boğazı’nın doğal dengesinin korunması amacıyla her gün 3 milyon m3 suyun arıtılmasını sağlayan dünya standartlarındaki dev atık su arıtma tesislerinin 10 yıl boyunca işletmesini üstlenmiştir. Grup ayrıca, İstanbul’a yaklaşık 3 milyon eşdeğer nüfus kapasiteli altı büyük atık su arıtma tesisi kazandırmış ve doğa dostu çalışmalarına bir yenisini eklemiştir. Buna ilave olarak Kuzu Grup, Bursa’da işlettiği atık su arıtma tesislerinde de günde 500.000 m3 suyu arıtarak 400 ton arıtma çamurunu bertaraf etmekte, Bursa’da ve genel olarak Marmara Denizi havzasında artan kirlilik baskısının giderilmesinde tüm gücüyle çalışarak önemli bir görevi yerine getirmektedir.

 

 

Eğitim

 

Kuzu Grup, dünden bugüne gerçekleştirdiği tüm okul inşaatları ile eğitime katkı sağlamakta; toplumsal bilinç düzeyinin artırılmasına öncü olmaktadır.

 

Eğitime önem veren bir kuruluş olarak Kuzu Grup, Türkiye’nin dört bir tarafında, özellikle Anadolu’da 100’e yakın okul inşaatı gerçekleştirmiştir. İnşa ettiği projeleri en kısa sürede tamamlamış, büyük bir özveri ile çalışmıştır.

 

Toplumsal kalkınmada en büyük unsur eğitim seviyesinin arttırılmasıdır bu da bireylerin topluma entegrasyonu ve adaptasyonunun iyi sağlanması ile gerçekleşecektir.

 

Bunun öneminin farkında olan Kuzu Grup, çağdaş, teknolojik donanıma sahip, çevreye duyarlı, sosyal imkanları içinde barındıran okullar inşa etmeye ve eğitime katkıda bulunmaya devam edecektir.

 

 

Sağlık Hizmetleri

 

Kuzu Grup, bugüne kadar inşaatını üstlenmiş olduğu 20’den fazla hastane ve sağlık tesisi ile sağlık sektörünün gelişmesine katkıda bulunmuştur.

 

İnşaatı Kuzu Grup tarafından yapılan, 2015’te açılan, Mardin Devlet Hastanesi akıllı bina konseptine uygun olarak yapılmış olup, çağdaş tıbbi olanaklar ile donatılmıştır.

 

Kuzu Grup, 2011 yılında inşaat çalışmalarını başlattığı Siirt Devlet Hastanesi’ni 2014 yılında tamamlayarak hizmete açmıştır.

 

 

Toplumsal Kalkınma

 

Kuzu Grup, 1943’ten bu yana sektörde edindiği birikim ile toplumsal kalkınmayı izlediği vizyonların başında tutmaktadır. “Global düşün yerel hareket et” mantığı ile çerçevelediği vizyonu ile toplumumuzun kalkınması için tüm özverisiyle çalışmaktadır.

 

İnşa ettiği konutlar, sosyal tesisler, okullar, camiler, hastaneler, yurtlar, sağlık ocakları gibi birçok yapıda son teknoloji ürünler ile kaliteyi buluşturan Kuzu Grup, İnşa ettiği uydu kentler, altyapı projeleri ve rekreasyonlar ile yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında da toplumların refahını yükseltmek ve istihdama katkı sağlamak için çalışmakta ve kalkınma dinamiklerine destek olmaktadır.

 

 

İş Etiği ve Davranış Kuralları

 

Mutluluk, Güven ve Huzur İnşa Eden Kuzu Grup


İnsana odaklı hizmet anlayışıyla, inşaat sektöründe yurt içi ve yurt dışında öncü bir konuma sahip, doğayla dost yaşam alanları oluşturmak amacıyla tüm faaliyet alanlarında aynı hassasiyet ve sosyal sorumluluk ile hareket eder. Bu dokümanda ana başlıkları ile belirtilen iş etiği ilke ve kuralları, uluslararası kabul gören standartlar çerçevesinde oluşturulmuştur. “Kuzu Grup İş Etiği ve Davranış Kuralları” dokümanına www.kuzugrup.com web sitesinden ulaşılabilir.

 

Kuzu Grup İş Etiği ve Davranış Kuralları

 

Amaç ve Kapsamı:
İş etiğinin amacı; şirketimizdeki mevcut yönetmelik ve kuralların yanı sıra, sorumlu olduğumuz alanlarla ilgili çalışmalarımızda bizden neyin beklenip neyin beklenmediği konusunda ortak bir anlayışa sahip olmamızı sağlamaktır. Bu çalışmalar, bizi bir şirket olarak tanımlayan iş etiği prensiplerini ortaya koymakta ve bu prensipleri anlamamız ve izlememizde yardımcı olacak bazı pratik ve yol gösterici kuralları belirlemektedir. Bu kurallar, en sık karşılaşılan konuları içermek üzere tasarlanmış olup, işimiz ile ilgili uyulması gerekli temel kurallar hakkında fikir verir. Bu kurallar grubumuz bünyesindeki şirketlerin, tüm çalışanları ve yöneticileri için geçerlidir. Ayrıca iş yaptığımız kişi ve kuruluşların iş etiği kurallarımıza uyum ve saygı göstermesini önemseriz.

 

Üst Etik Değerlerimiz ve İlkelerimiz:

 

Tarafsızlık, Adalet, Şeffaflık
Kuzu Grup tüm faaliyetlerinde çalışanları, müşterileri, alt yüklenicileri ve tedarikçileri arasında cinsiyet, yaş ve milliyet gibi farklılıklar sebebiyle ayrımcılık yapmaz. Tüm çalışanlarına eşit yaklaşım ve tarafsız uygulamayı tercih eder. Herkese adil davranır, ölçer, değerlendirir ve liyakate uygun kararlar alır.

 

Doğruluk, Dürüstlük, Güven
Kuzu Grup güvenenlerinin güvenini asla boşa çıkarmaz, sözlerini yerine getirmede en yüksek hassasiyeti gösterir. Gerçeklere sadık kalıp dürüst ve açık sözlü davranır.

 

İş Ahlakı
Kuzu Grup’un saygın imajının korunması ve geliştirilmesi için bünyesindeki herkes, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirir; kişisel hal ve davranışlarının genel ahlak kuralları çerçevesinde olmasına azami özeni gösterir.

 

Vatandaşlık Bilinci
Kuzu Grup olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin ve kendileriyle iş yaptığımız yabancı ülkelerin tüm kanunlarına uymak ve içinde yaşadığımız toplumu daha iyiye götürmek için üstümüze düşen görevleri yerine getirmek, ayrıca gücümüzü aldığımız ülke ekonomisine güç katmak öncelikli hedefimizdir.

 

Sorumluluklarımız:
Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız:

Kuzu Grup ilgili yasa ve düzenlemelerle uyumlu, adil, çalışana saygılı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ile çalışanların başarısının, gelişiminin ve bağlılığının artırılmasını hedefler ve bu hususta sürekli iyileştirmeler yapar.
Çalışanları ilgilendiren tüm süreçlerde (işe alma, terfi, transfer, rotasyon, ücretlendirme, ödüllendirme, eğitim, sosyal haklar vb.) şeffaf ve ayrımcılıktan uzak politikalar izler. Özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlar. İş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetir. İşyerinde mobbing’e hiçbir şekilde müsaade etmez.


Çalışanlar, işleri ile ilgili kişisel sorunlarını, herhangi bir konu hakkındaki tekliflerini veya dileklerini hiyerarşik yapıya uygun şekilde üstlerine aktarma hakkına sahiptir.
Kuzu Grup yönetici ve çalışanları, iş sağlığı ve güvenliğine dair yerel ve uluslararası mevzuata, genel kabul görmüş uygulamalara, standartlara ve kurallara uyum konusuna gereken özeni göstermelidir. Kuzu Grup bünyesindeki herkesin iş güvenliği konusunda “Sıfır Tolerans” politikasına uyması gerekmektedir.

 

Tedarikçiler, Alt Yükleniciler ve İş Ortaklarına Karşı Sorumluluklarımız:


Kuzu Grup; tedarikçileri, alt yüklenicileri, danışmanları ve diğer iş ortakları ile kurduğu ilişkinin, başarısı için önemli olduğu bilinci ile hareket eder. Belirlenen iş yapma koşullarına ve kontrat hükümlerine riayet eder.


Çalışılacak tedarikçileri, bayileri, yetkili satıcıları ve yetkili servisleri titizlikle ve özenle seçer. Etik veya yasal olmayan edinimlerde bulunup-bulunmadıklarını, ilgili uygulama prensipleri doğrultusunda incelemeler yaparak tespit eder. Yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini, insan haklarına saygılı olmalarını, iş ahlakı ve yolsuzlukla mücadele prensiplerine uygun davranmalarını teşvik eder.


Tedarikçi, bayi, yetkili satıcı ve yetkili servis seçiminde objektif kriterler ile karar verir. Seçim yaptıktan sonra, Kuzu Grup iyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerini zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösterir. İş yaptığı kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarının gizli bilgilerini ve kişisel verilerini özenle korur.

Müşterilere Karşı Sorumluluklarımız:


Kuzu Grup, müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda ve en doğru şekilde cevap veren, müşteri memnuniyeti odaklı ve proaktif bir anlayışla çalışır. Uzun vadeli bir güven ortamı oluşturup hizmetlerini, zamanında ve söz verdiği kalite koşullarda sunar. Müşterilerine saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşır.


Hedeflenen ve beklenen kalite düzeyini yakalamak ve hatta bunun ötesine geçmek için kendi çalışanları ile birlikte alt yüklenicileri ve tedarikçilerinin de Kuzu Grup kurallarına uygun hareket etmesini sağlar.
Müşterilerine ait kişisel bilgileri ve gizliliğini ilgili yasalara uygun şekilde korur. Müşterilerine yanıltıcı ve eksik bilgi vermemek temel sorumluluklarındandır. Müşterilerinin kişisel verilerine ilişkin taleplerine karşı en kısa sürede cevap vererek bu taleplere karşısında Kanunlar çerçevesinde gereğini yapar.

 

Rakiplere ve Sektöre Karşı Sorumluluklarımız:


Kuzu Grup, rakipleri ve sektör şirketleriyle yasal ve etik zeminlerde rekabet eder ve bunu rekabet hukuku başta olmak üzere tüm mevzuat kurallarına uyarak yapar. Rekabetin Korunması hakkında kanun ve ilgili tüm mevzuat hükümlerine uyar. İlgili piyasada tek başına ya da diğer teşebbüslerle birlikte hakim olduğu durumlarda gücünü kötüye kullanmaz.

 

Çevre ve Topluma Karşı Sorumluluklarımız:


Kuzu Grup, yaptığı her işin temelinde yatan “insan, çevre ve ekonomi” yaklaşımının getirdiği uygulamalarla, çevre ve sosyal hayata olumlu katkılar sağlayarak, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği şirket kültürüne taşır.
Yer aldığı bütün projelerde uyguladığı çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik felsefesi sayesinde, yerel halkı ve çevreyi pozitif yönde etkilerken, insan sağlığını, doğal ve kültürel mirası da korur.
Çevresel ve toplumsal konularda öncü olarak, sosyal sorumluluk bilinciyle duyarlı bir şekilde hareket eder. Sivil toplum örgütlerinde, kamu yararına olan hizmetler ile ilgili konularda rol almaya çalışır. Toplumu, ülkeyi ilgilendiren konulara duyarlılık gösterip, toplumun olumlu yönde gelişimi için destek verir.

 

Yasal Sorumluluklarımız:


Kuzu Grup çalışanları; iş ilişkisinde bulunduğu taraflar ve çalışmakta oldukları ülkelerin hukuk kurallarına uyar, faaliyet gösterilen ve yeni girilecek ülkelerdeki ilgili tüm yasa, kural ve düzenlemelere Uluslararası Sözleşmelere uygun şekilde hareket etmeyi de ilke edinirler.
Tüm işletme faaliyetlerini ve muhasebe sistemini Türkiye Cumhuriyetinin yasalarına göre tam ve uygun bir biçimde yönetmek, kayıt altına almak ve raporlamak asli görevidir.

 

Markamız ve İmajımıza Karşı Sorumluluklarımız:


Kuzu Grup adının, kimliğinin ve marka gücünün kişisel fayda için kullanılmaması, kurumun ismini ve imajını olumsuz etkileyecek durumlardan kaçınılması en önemli sorumluluklarımızdandır.
Toplum ahlakını zedeleyen, çevreye ve toplum sağlığına zarar verenlerle çalışılmaz.
Kuzu Grup markasını ve imajını risk altında bırakabilecek durumlarda tüm çalışanlarımız ve iş ortaklarımız kendi görüşlerini değil, sadece şirketimizin görüşlerini ifade etmelidirler.

 

Temel Politikalarımız:

KUZU GRUP, iş etiği değerlerine bağlı, hesap verebilir, adil yönetim anlayışı olan, yasa ve düzenlemelerle uyum içinde hareket eden, insan hakları ilkelerini destekleyen bir politika belirlemiştir.

 

• Çıkar Çatışması Politikamız:
Çıkar çatışması; çalışanların görevlerini tarafsız bir şekilde etkileyen ya da etkileyebilecek, kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati ve onlarla ilgili maddi herhangi bir şahsi çıkara sahip olmaları halini ifade eder.
• Çalışanlar her koşulda yasa düzenlemeleri ve şirket iş etik kurallarına uygun hareket etmelidirler.
• Çalışanlar unvan ve yetkilerinden faydalanarak, kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine haksız menfaat sağlayamazlar. Şirkete ait her hangi bir bilgiyi içeriden sızdırıp ticari menfaat elde edemez, üçüncü kişilerin menfaat etmesine vesile olamazlar.
• Ticari ilişki içinde bulunulan bir başka şirkette yakınlarının pay veya maddi menfaat sahibi olmasının öğrenilmesi durumunda üst amirine bilgi vermelidirler.
• Müşteriler, taşeronlar veya tedarikçiler gibi Kuzu Grup’un ticari ilişki içerisinde bulunduğu kişi ve/veya kuruluşlarla özel iş ilişkisine girilemez, borç para ve/veya mal-hizmet alınamaz ve ödünç para ve/veya mal-hizmet verilemez.
• Kişisel yatırımları veya herhangi bir iş faaliyeti dışındaki uğraşları halihazırda devam eden görevlerini yapmasına zaman ve dikkat verme açısından engel olmamasına özen gösterilmelidir.
• İş ilişkisi içerisinde bulunulan kurumların gerçekleştirdiği genel katılıma açık; konferans, resepsiyon, tanıtım etkinlikleri, yurt içi/dışı geziler, seminerler vb. dışındaki, karar almada etkileyici olan davetlere katılım şirketin onayına tabidir.
• Çalışanlar, yasal ve ticari gelenek, örf ve adetlere uygun şekilde verilen ya da hatıra (çikolata, çiçek gibi), promosyon niteliğindeki malzemeler dışında imtiyaz veya referans sağlama izlenimi yaratan herhangi bir hediye, nakit, nakde dönüştürülebilir hediye çeki veya menfaat sağlayacak indirim tekliflerini kabul edemezler.
• Çalışanlar, şirket varlıklarını ve kaynaklarını usulüne ve yerel/uluslararası yasalara uygun kullanmak ve korumak zorundadırlar. Bu çerçevede, görev nedeniyle tevdi edilen şirket kaynakları ve varlıkları özel amaçlar, çıkarlar ve menfaatler için kullanılamaz.
• Müşteri, bayi ve iş ilişkisinde bulunulan diğer üçüncü kişilere verilecek hediye ve promosyon malzemelerinin neler olabileceği Kuzu Grup üst yönetimi tarafından onaylanır. Onaylanan hediye ve promosyon malzemelerinin dağıtımı için, ayrıca izin almaya gerek yoktur.
• Çalışanlar şirket politikalarına aykırı olmayan konularda konuşmalar yapabilir, profesyonel yazılar yazabilirler. Bu aktivitelerde şirket adının kullanılabilmesi için yönetimden onay alınması gerekmektedir.
• Şirket çalışanları, bireysel ve gönüllü olarak, herhangi bir sosyal dayanışma derneğinde aktif olarak faaliyet gösterebilirler.
• Çalışanlar Şirket dışında üçüncü şahıslara şahsi olarak maddi veya manevi yardım ve/veya bağış yapabilir, yardım derneklerinde görev alabilir.
• Çalışanlar ahlaka, kanuna ve şirket disiplinine aykırı fiil ve davranışlarda bulunamazlar.
• Çalışanlar şirket adına yapılacak kaynak kullanımında şirket çıkarlarını dikkate almalıdırlar. Şirket varlıkları, olanakları ve personeli şirket dışında kullanılamaz. Her konuda tasarruf ilkesi tüm personel tarafından uygulanır.
• İş saatleri içinde çalışanlar zamanı iyi kullanmalıdır. Özel işlerine zaman ayıramaz ve yöneticiler çalışanları şahsi işleri için görevlendirilemezler.
• Çalışma saatleri içinde özel ziyaretçi kabul edilmemesi esastır. Çalışanların zorunlu ziyaretçiler için iş akışını engellemeyecek şekilde makul bir sürede tamamlamaları gerekmektedir.

 

Gizli Bilgilerin Korunması Politikamız:


Gizli ve özel bilgiler; şirketimize ait rekabet açısından dezavantaj sağlayacak bilgileri, ticari sırları, henüz kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgileri, personel özlük haklarına ait bilgileri ve üçüncü şahıslarla akdedilen gizlilik anlaşmaları çerçevesindeki bilgileri kapsar.
Kuzu Grup olarak müşterilerimizin, çalışanlarımızın, tüketicilerin ve diğer kişilerin kişisel verilerinin gizliliğini ve güvenliğini koruyup, bu bilgileri nasıl kullanacağımızı düzenleyen kanunlara ve özellikle 6698 sayılı Kanuna uygun hareket ediyoruz.


• Şirket bilgileri, resmi makamlar ve mevzuat gereğince ifşası zorunlu olmadıkça üçüncü kişilere açıklanamaz.
• Şirket bilgileri, değiştirilemez, kopyalanamaz ve tahrip edilemez. Bilgilerin dikkatli tutulması, saklanması ve açığa çıkmaması için gerekli önlemler alınır. Bilgiler üzerindeki değişiklikler, tarihçesi ile birlikte kayıt altına alınır.
• Gizli dosyalar kurum dışına çıkarılamaz. Kurum dışına çıkarılması gereken gizli bilgiler için bilginin sorumlusu veya üst yönetimin onayı alınmalıdır.
• Şirket bilgilerine erişim için kullanılan şifreler, kullanıcı kodları ve benzeri tanımlayıcı bilgiler gizli tutulur, yetkili kullanıcılar dışında kimseye açıklanmaz.
• Gizli bilgiler yemek salonları, kafeterya, asansör, servis arabaları ve benzeri umumi yerlerde konuşulamaz.
• Gizli bilgiler gizlilik derecelerine göre açıkça belirtilir. Çalışanlar, görevi gereği elde ettiği bilgilerin gizlilik derecelerini bilir ve bu gizliliğe uygun davranır.
• Üçüncü kişi ve/veya kuruluşlarla, şirket menfaati gereği bilgi paylaşılması söz konusu olursa, bu kişi ve kuruluşların paylaşılan bilgilerin güvenliği ve korunması ile ilgili sorumluluklarının anlaşılmasını garanti etmek amacıyla gizlilik anlaşması imzalanır veya karşı taraftan yazılı gizlilik taahhüdü alınır.
• Kişi veya kurumlarla ilgili asılsız beyan ve/veya dedikodu yapılamaz.
• Özlük bilgileri gizlidir ve yetkililer dışında kimseye açıklanamaz. Personele ait bilgiler, kişiye özel olarak gönderilir. Personelin bu bilgileri başkalarına açıklaması veya bilgilerin açıklanması için diğer çalışanlara baskıda bulunulması kesinlikle yasaktır.
• Çalışanlar şirketten ayrılırken görevleri nedeniyle haiz oldukları gizli bilgi ve belgeler ile proje yönetmelik vb. gibi çalışmaları dışarı çıkaramazlar.
• Şirket gizliliğinin korunması adına işten ayrılanlar için, gerekli tedbirleri almak ve gizlilik yükümlüklerine dair düzenlemeleri yapmak önceliğimizdir.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız:

 

Kuzu Grup, iş yerinde ve işbaşında çalışanları için iş sağlığı ve iş güvenliğini organize eder ve bunun için gerekli çalışmaları yapar.

• Kuzu Grup iş sağlığı ve güvenliği iyileştirme etkinliklerini, tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimser.
• Çalışanlar bu amaçla konulan kural ve talimatlara uygun hareket ederler ve gerekli önlemleri alırlar.
• Çalışanlar, iş yeri ve/veya işçiler bakımından tehlike arz eden ve yasa dışı nitelikteki hiç bir eşya veya maddeyi işyerinde bulunduramazlar.
• Geçerli bir doktor raporu bulundurulanlar hariç, çalışanlar iş yerinde uyuşturucu, bağımlılık yapıcı, akli veya fiziksel melekeleri kısıtlayıcı ya da ortadan kaldırıcı maddeleri bulundurmazlar. Bu tür maddelerin etkisi altındayken iş yerinde ve iş kapsamında çalışma yapamazlar.

 

Siyasi ve Sosyal Faaliyet Politikamız:

Şirket kaynakları (araç, bilgisayar, e-posta gibi) siyasi amaçlı faaliyetlere tahsis edilemez. Siyasi partiler, politikacılar ya da siyasi adaylara bağış yapılamaz. Bu konularda işyeri sınırları içerisinde gösteri, propaganda ve benzeri maksatlı faaliyetlere izin verilmez.
Şirketi temsilen herhangi bir sivil toplum kuruluşuna üyelik ve çalışmalarına katılım şirket bilgisi dahilinde gerçekleştirilebilir.

 

Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Yönetimi:

İş etiği kurallarını veya şirket politikalarını ve prosedürlerini ihlal edenler gerekirse işten ayrılmalarına varabilecek disiplin yaptırımlarına tabi olacaklardır. Disiplin yaptırımları, bu konularda bilgi sahibi olup gerekli bildirimi uygun şekilde yapmayan kişilere de uygulanacaktır. Kuzu Grup “Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Yönetimini” çalışanlarına ve yöneticilerine bildirmelidir. Çalışanlar belirtilen görevleri anlamalı, kabul etmeli ve yerine getirmeli; işlerini yaparken etik davranışı alışkanlık haline getirmelidirler. Etik Kurallar ve benzeri düzenlemeler konusunda bilgi sahibi olmamaları onları sorumluluklarından muaf tutmaz.


• İhlallerin Bildirim Yükümlülüğü:
• Çalışanlar, Şirket Etik Davranış Kurallarının ya da şirketin tabi olduğu yasa ve mevzuatın ihlal edildiğini öğrenir veya şüphelenirlerse bunu ilgili birim yöneticisine iletmekle yükümlüdürler.
• Bildirim ve şikayette bulunanların kimliği gizli tutulur ve üçüncü şahıslara ifşa edilmez.
• İyi niyetle bildirimde bulunan herhangi bir çalışanın iş yerinde ya da dışında tehdit edilmesine veya bu çalışanın herhangi bir şekilde zarar görmesine izin verilmez. Bu tip davranışlar etik kural ihlali olarak yorumlanır ve gerekli disiplin cezaları uygulanır.
• Bildirimde bulunanın, ihbar edilen hakkında dedikodu yapması veya kariyerini olumsuz etkilemeye çalışması gibi niyetlerden arınmış olması çok önemli bir husustur. Bu bakımdan ihbar ve soruşturma sürecinde gizlilik, objektiflik ve etik kurallara uyum son derece kritik bir konudur. Hem bildirimde bulunan hem de konuyla ilgili süreci yöneten kişilerin bu konuya azami önem ve dikkat göstermesi zorunludur.
• Yalan ve/veya iftira niteliğinde kasıtlı bildirimler tespit edildiğinde etik kural ihlali olarak yorumlanır.
• Çalışanlar bildirim mekanizmasının etkinliğinin sağlanmasında yönetime destek vermeleri yönünde bilinçlendirilir.

• Disiplin Uygulaması
Etik Davranış Kural ihlalleri sonrasında aşağıdaki disiplin cezaları uygulanır:
• Bilerek yapıldığı tespit edilen bir suistimal söz konusu ise geçmişte yaptığı faydalı işler göz önünde bulundurulmadan iş kanununun ilgili maddeleri uyarınca işten çıkarılır ve gerekli görülürse kanuni işlem başlatılır.
• Bildirim mekanizmasının şirket menfaati doğrultusunda olması gözetilmelidir.
• Dikkatsizlik veya bilgisizlikten doğan ihmal söz konusu ise sözlü veya yazılı uyarı verilir.
• Soruşturma sürecinde baştan itibaren yazılı tutanak tutulur. İlgili birim soruşturma ile ilgili bilgi, belge ve delilleri talep edebilir.