İşçi Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Kuzu Grup, etkin ve verimli bir yönetim ve çalışma ortamının oluşturulmasında sağlık ve güvenlik koşullarının sağlanmasına öncelik vermektedir. Kuzu Grup, iş kazası halinde gerekli tüm inceleme ve denetlemelerin mevzuata uygun ve en hızlı biçimde yürütülmesine özen göstermektedir.

 

Faaliyetlerini insan yaşamına saygı çerçevesinde gerçekleştiren Kuzu Grup, bünyesinde yer alan tüm çalışanların, taşeronların ve çözüm ortaklarının iş sağlığını ve güvenliğini odak noktasına yerleştiren bir anlayışla hareket etmesine büyük bir önem atfetmektedir.

 

Bu bağlamda, etkin ve verimli bir yönetim ve çalışma ortamının oluşturulmasında sağlık ve güvenlik koşullarının sağlanmasına öncelik vermektedir. Grup, sahip olduğu bu farkındalıkla tüm çalışmalarını Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Standardı OHSAS 18001 kapsamında yürütmektedir.

 

Kuzu Grup çatısı altında yer alan şirketlerde iş sağlığı ve güvenliği için gerekli fiziki koşullar ilgili mevzuata uygun biçimde ve özenle tesis edilmektedir. Grup bünyesindeki çalışanlara ve taşeron şirketlere verilen iş güvenliği eğitimleri, her bir bireyde yalnızca kendilerinin değil başkalarının da sağlık ve güvenliklerinden sorumlu oldukları bilincini pekiştirmektedir. İş güvenliği konusunda bilgi birikimine sahip olan çalışanlar, daha güvenli bir çalışma ortamına katkı sağlamaktadırlar.

 

Kuzu Grup, iş kazası halinde gerekli tüm inceleme ve denetlemelerin mevzuata uygun ve en hızlı biçimde yürütülmesine özen göstermektedir. Kaza nedenlerinin detaylı analizleri neticesinde risk yönetimi sistemleri geliştirilmekte ve gerekli hallerde prosedürler, taşeron ve malzeme seçimi ile iş süreçlerinin yenilenmesi dâhil olmak üzere birçok husus tekrar değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.