Kariyer

Kuzu Grubun hedefi, yapmakla yükümlü olduğu görevi yüksek performansla sürdürürken mesleki gelişimine de önem veren bir çalışan profili oluşturmaktır.

 

Çalışanların performans ve motivasyonlarını en yüksek düzeye taşıyarak dinamik bir çalışma ortamı yaratmak, Kuzu Grubun insan kaynakları anlayışının temelini oluşturmaktadır.

Kuzu Grup, insan kaynakları süreçlerinde ve uygulamalarında yasal mevzuatları, ilke ve prensipleri, iş etiği ilkelerini benimsemekte ve bu doğrultuda hareket etmektedir.

 

Kuzu Grubun insan kaynakları stratejisi, Grubun ilke, hedef ve iş stratejileriyle aynı doğrultuda ve destekleyici şekilde oluşturulmaktadır.

 

İşin gerekleriyle çalışanların beceri ve yetkinliklerini buluşturma hedefi doğrultusunda çalışanların performans ve motivasyonlarını en yüksek düzeye taşıyarak dinamik bir çalışma ortamı yaratmak, Kuzu Grubun insan kaynakları anlayışının temelini oluşturmaktadır.

 

Kuzu Grup, katılımcılık, paylaşımcılık, şeffaflık, yaratıcılığa ve farklılığa değer vermeyi insan kaynakları politikasının değişmez değerleri olarak benimsemiştir. Toplumsal ve ekonomik gelişmenin huzurlu bir iş ortamıyla gerçekleşeceği bilinciyle, işçi/işveren ilişkisinde iş barışında örnek bir kültürü yaratmak Grup bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketler için öncelikli hedeflerdendir.

 

Kuzu Grubun hedefi, yapmakla yükümlü olduğu görevi yüksek performansla sürdürürken mesleki gelişimine de önem veren bir çalışan profili oluşturmaktır. Dinamik, gelişime açık ve yenilikçi bir ortam yaratarak çalışanların performanslarını artırmayı hedefleyen Grup’ta, bu hedef doğrultusunda çalışanlara eğitim olanakları sağlanmakta, başarı ve verimlerini artıracak fırsatlar yaratılmaktadır.

 

Kuzu Grup, katılımcılık, paylaşımcılık, şeffaflık, yaratıcılığa ve farklılığa değer vermeyi insan kaynakları politikasının değişmez değerleri olarak benimsemiştir.

 

Kuzu Grup, ihtiyaçların karşılanması doğrultusunda mevcut insan kaynağına öncelik vermektedir. Kariyer düzenleme süreci, çalışanlar arasında fırsat eşitliği gözetilerek gerçekleştirilirken, bu süreçte en güncel ve tarafsız performans değerlendirme süreçleri kullanılmaktadır.

 

Personel sayısı şantiyelerin durumu ve sezona bağlı olarak değişim göstermektedir. Çalışanların %70’ini mavi yakalı, geri kalan %30’unu ise beyaz yakalı personel oluşturmaktadır.

 

Kuzu Grubun toplam çalışan sayısının %80’i inşaat sektöründe, kalan %20’si ise altyapı ve Grubun faaliyet gösterdiği diğer alanlarda istihdam edilmiştir.

 

Kuzu Grubun hedefi, yapmakla yükümlü olduğu görevi yüksek performansla sürdürürken mesleki gelişimine de önem veren bir çalışan profili oluşturmaktır. Kuzu Grup’ta açılan pozisyonlarımızı görüntülemek ve başvuru yapmak için kariyer.net linkini tıklamanızı rica ederiz.


Çalışan Adayı Aydınlatma Metni'ni okudum.
Onaylıyorum.