BUSKİ Kent Katı Atık Süzüntü Suyu Arıtma Tesisi ve Deşarj Hattı

Arıtma tesisi; 2020 yılı için 500 m3/gün, 2030 yılı için 1.000 m3/gün süzüntü suyunun arıtılmasını sağlayacak kapasitede, iki aşamalı olarak projelendirilmiştir.

İşe Başlama Tarihi: Mayıs 2012
 

İşin Tamamlanma Tarihi: Aralık 2021

Proje Açıklaması

 

Hamitler Katı Atık Süzüntü Suyu Arıtma Tesisi 3 kademeli biyolojik arıtma ve çamur susuzlaştırma ünitelerinden oluşmaktadır:

• Giriş Hattının Asitle Yıkanması ve Nötralizasyon Ünitesi
• Giriş Pompa İstasyonu
• Havalandırma (Aerobik) Havuzları
• Fakültatif Havuzlar
• Ardışık Kesikli Reaktörler
• Çamur Susuzlaştırma Üniteleri

 

Tesis Mudanya yolu üzerindeki Hamitler Bölgesinde Kent Katı Atık Düzenli Depolama Sahası yanında kurulmuş olup yüksek kirlilik yüküne sahip katı atık süzüntü suları arıtmaktadır. Kent Katı Atık Depolama Alanından gelen süzüntü suları, birisi yedek olmak üzere iki adet iletim hattı ile süzüntü suyu arıtma tesisine iletilmektedir. İşletmede bu hatlardan sadece birisi devrede olup, diğer hat işletme döneminde olabilecek tıkanma/taşlaşma gibi sorunlar düşünülerek yedek olarak tasarlanmıştır.

 

Kent Katı Atık Depolama Alanı Süzüntü Suyu Arıtma Tesisi, Q=500 m3/gün hidrolik dizayn kapasitesi ile KOİ=15000 kg/gün, BOİ=7500 kg/gün organik yük kapasitesine göre tasarlanmıştır. Arıtma prosesi üç aşamalı olarak gerçekleşmektedir. Prosesi oluşturan üniteler sırasıyla, aerobik havuzlar, fakültatif havuzlar ve ardışık kesikli reaktörlerdir (AKR). Tesis, söz konusu 3 aşamanın her birisi için ikişer havuz olarak tasarlanmış olup, sağlanan borulama ve vanalama imkânı ile aerobik ve fakültatif havuzlar seri ya da paralel çalıştırılma olanağına sahiptir.

 

Tesisten uzaklaştırılan fazla çamur, işletme binasındaki belt pres ile susuzlaştırılarak bertaraf edilmektedir. Arıtılmış sular, yaklaşık 2.500 metre uzunluğunda, DN 300 deşarj hattı ile Geçit Pompa İstasyonuna buradan da, Batı Atıksu Arıtma Tesisine iletilmektedir. Sözleşme, tesisi ve arıtılmış su deşarj hattının işletilmesi ve bakım hizmetlerini kapsamaktadır.

KUZU GRUP

Sorularınızı Bize İletin.

İLETİŞİME GEÇ