İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi (2. Kademe)

Tuzla tesisi, Türkiye’nin en yüksek kapasiteli (150.000 m3/saat) ozonla koku giderim ünitesi unvanına sahiptir.

Proje Başlangıç Tarihi: Ocak 2008

 

Proje Tamamlanma Tarihi: Aralık 2010

 

Kapasite: 100.000 m³/gün

 

Eşdeğer Nüfus: 500.000

 

Proje Açıklaması

 

Proses

Sistem ön arıtma, biyolojik olarak fosforun bertaraf edilmesi, uzun havalandırma ile denitrifikasyon, nitrifikasyon ve son çöktürme aşamalarını içermektedir. Böylece karbon, azot, fosfor giderimi sağlanır. Ayrıca kojenerasyonlu çamur kurutma, anaerobik çamur çürütme ve Ozon ile Koku Giderimi üniteleri mevcuttur. Tesis, çamur çürütme, çamur kurutma, ultraviyole, dezenfeksiyon, bio filtre, biofosfor ünitesi, ön arıtma, ön çöktürme, havalandırma, blower binası, son çöktürme, kojenerasyon ünitesine sahiptir.

 

Hedefler

  • Havza, toplanan ve Marmara’yı kirleten tüm atıksuların ileri biyolojik olarak arıtılması,
  • Çamur kurutma ile 300 ton/gün zararlı yaş çamurun, 75 ton/gün faydalı kuru ürüne dönüştürülmesi,
  • Kurutma ısısının Gaz Türbin (2×4,6MW) Kojenerasyon Sistemi atık ısısından sağlanması,
  • Biyogaz üretimi için 4 adet 8.000 m2 Anaerobik Çamur Çürütücü ilave edilmesi,
  • Tuzla bölgesinin uzun yıllardır devam eden koku sorunu için Ozonlama Ünitesi kurulması.

 

İlçeler

Gebze, Darıca, Çayırova, Pendik, Kartal ve Tuzla bölgelerinde oluşan ve Marmara’ya dökülen atıksuları arıtmaktadır.

KUZU GRUP

Sorularınızı Bize İletin.

İLETİŞİME GEÇ